Skip to main content
Loading...

Cerberos chipmanagement software

De Creo Cerberos chipmanagement software is gebaseerd op een ‘on-line’ betaalsysteem, dat wil zeggen dat de saldi zich in de ‘cloud’ bevinden. Deze cloud kan zich in het publieke domein, bijvoorbeeld in een datacenter, of in het private domein van het eigen rekencentrum bevinden. Het betaalsysteem is een hybride systeem in de zin van een gesloten systeem (de organisatie beheert het geld van de gebruikers), en een open systeem (gebaseerd op een bancair systeem zoals bankkaart of Credit Card). Het systeem ondersteunt meerdere schema’s naast elkaar.Naast de volledige functionaliteit van een ‘on-line’ systeem heeft het nieuwe systeem eigenschappen die horen bij off-line systemen. Dat wil zeggen de transacties kunnen, op basis van vastgestelde regels, ook plaatsvinden als de netwerkverbindingen verbroken zijn.

 • Creo Cerberos opwaarderen

De elementen van het Cerberos chipmanagementsysteem zijn ondermeer:

 

 • Token (chip): De fysieke gegevensdrager die de gebruiker bij zich heeft om zich zelf te identificeren als diegene die de betaling kan verrichten.
 • Tokenlezer verbonden met het afrekenpunt: Token(chip)lezers van verschillende fabrikanten worden ondersteund.
 • Afrekenpunt: Dat kan een kassa, maar ook een vendingautomaat zijn. De tokenlezer wordt gekoppeld aan het afrekenpunt. Indien het token (chip) zich in het veld van de lezer bevindt, dan wordt het nummer van het token vergezeld met het bedrag en transactiedetails doorgestuurd naar de centrale server, Cerberos. Indien voldoende saldo aanwezig is wordt, de transactie goedgekeurd en wordt dit bericht met het nieuwe saldo teruggestuurd naar het afrekenpunt. Zodat het nieuwe saldo naar de klant gecommuniceerd kan worden of eventueel op de bon geprint kan worden.
 • Opwaarderen: Geld (saldo) toevoegen kan op meerdere wijzen. Dat kan via de kassa als een boeking. Ook is het mogelijk om via iDeal of een andere payments engine geld op de rekening van het token toe te voegen. Daarnaast beschikt het systeem over een Auto Reload functie.
 • Koppeling met Van Duijnen tapautomatisering. Creo heeft verschillende koppelingen met eigen specifieke functionaliteiten beschikbaar:
  • Registratie koppeling. De dranken kunnen vrij getapt en afgerekend worden, maar het verschil tussen de getapte en betaalde consumpties worden op de kassa bijgehouden zodat er continue zichtbaar is wat er getapt is en nog afgerekend moet worden.
  • Vaste koppeling: De dranken kunnen alleen getapt worden als er een chip pas op de chippaslezer ligt. Deze koppeling biedt de meeste functionaliteit omdat de eigenaar van de specifieke pas bekend is en er dus rechten en beperkingen aan de pas toegekend kunnen worden.
 • Rapportages: Er zijn meerdere rapportages beschikbaar. Uiteraard zijn er rapportages over het saldo in het systeem, aantallen en bedragen van opwaarderingen, afwaardering etc. Deze rapporten zien vooral toe op de integriteit van de financiële kant van het systeem.De andere rapportages zijn bedoeld voor de gebruiker of zij die de belangen van de gebruiker van het systeem behartigen (bijv. Familie of merchant). Er is een portaal beschikbaar, waarop de gebruiker na registratie op het nummer van zijn token kan inloggen. Dan wordt zichtbaar hoeveel en waar het geld gebruikt is.