Onze relaties:

  • PCI Nederland
  • B2U
  • Almanapp
  • Quarto
  • Van Duijnen

Clubs / Podia

Meer bezoekers, hogere omzet en lagere kosten.

Als ondernemer wilt u de bezoekersaantallen verhogen en daarmee uw omzet en winst verbeteren. Om uw aanbod af te stemmen op de wensen van uw klanten is het van het grootste belang te weten wie ze zijn, waar ze vandaan komen, waarom, hoe vaak, met welke frequentie en hoe laat, wat ze drinken, welke muziek ze willen horen..............kortom: welke "experience" ze willen beleven. Daarbij willen uw klanten zich gast voelen, wat betekent dat er snel en adequaat geparkeerd, toegang verleend en afgerekend moet worden.

Ticketing-, toegang- en betaalsysteem
Wij leveren een geïntegreerd ticketing-, toegang-, en betaalsysteem, dat er voor zorgt dat er snel en adequaat geparkeerd, toegang verleend en afgerekend wordt, derhalve de rijen kort houdt en de veiligheid van uw gasten en medewerkers garandeert. Daarnaast levert het systeem de realtime marketing informatie (kengetallen), zodat u uw klanten gericht kunt benaderen.

Dashboard informatiesysteem
Met het e-mail adres en mobiele telefoonnummer van uw gasten gekoppeld aan een (mifare) ID-chip, kunt u deze gegevens verzamelen, analyseren, interpreteren en vervolgens omzetten in gerichte acties in de aanloop naar en de afloop van evenementen. 

Producten:Tapautomatisering / Betaalsystemen / Uitgifte- en opwaardeerautomaten